รายงานประจำปี 2552 กลต : ก.ล.ต ขับเคลื่อนแผนพัฒนาตลาดทุนไทย

ข้อมูลอ้างอิง
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (2009). รายงานประจำปี 2552 กลต : ก.ล.ต ขับเคลื่อนแผนพัฒนาตลาดทุนไทย. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/426409.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล