ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2558

ข้อมูลอ้างอิง
(2016). ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2558. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/484023.
View online Resources