บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 10 (สมัยสามัญ ครั้งที่หนึ่ง) วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พุทธศักราช 2538 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 10 (สมัยสามัญ ครั้งที่หนึ่ง) วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พุทธศักราช 2538 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/215523.
View online Resources