ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 กรุงเทพมหานคร เรื่อง การจดทะเบียนอาคารชุด (93 เรซิเดนซ์โครงการ 1 (อาคาร เอ บี ))

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 กรุงเทพมหานคร เรื่อง การจดทะเบียนอาคารชุด (93 เรซิเดนซ์โครงการ 1 (อาคาร เอ บี )). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/93422.
View online Resources