ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน [โบราณสถานกู่สวนแตง จังหวัดบุรีรัมย์]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2002). ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน [โบราณสถานกู่สวนแตง จังหวัดบุรีรัมย์]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/214780.
View online Resources