ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 121/2553 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า [สมาคมคนพิการค้าสลากการเคหะร่มเกล้า]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 121/2553 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า [สมาคมคนพิการค้าสลากการเคหะร่มเกล้า]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/160826.
View online Resources