บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ 8 กันยายน พุทธศักราช 2553 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ 8 กันยายน พุทธศักราช 2553 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/75309.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล