ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 2026 (พ.ศ. 2564) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 3 สายที่ 391 เมืองทองธานี - อำเภอลาดหลุมแก้ว เป็น เมืองทองธานี - ปทุมธานี

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 2026 (พ.ศ. 2564) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 3 สายที่ 391 เมืองทองธานี - อำเภอลาดหลุมแก้ว เป็น เมืองทองธานี - ปทุมธานี. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/582685.
View online Resources