ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิพัฒนจิตเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษาจังหวัดนครศรีธรรมราช"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2002). ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิพัฒนจิตเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษาจังหวัดนครศรีธรรมราช". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/188060.
View online Resources