ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดแพร่ เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม (สมาคมผู้ค้าของเก่าบ้านถิ่น)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดแพร่ เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม (สมาคมผู้ค้าของเก่าบ้านถิ่น). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/108622.
View online Resources