พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตต์เทศบาลเมืองเพ็ชรบุรี จังหวัดเพ็ชรบุรี พ.ศ. 2491

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1948). พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตต์เทศบาลเมืองเพ็ชรบุรี จังหวัดเพ็ชรบุรี พ.ศ. 2491. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/26838.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล