ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง [นางสาวเพ็ญชิสา หงษ์อุปถัมภ์ชัย พรรคเพื่อไทย]

ข้อมูลอ้างอิง
ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง [นางสาวเพ็ญชิสา หงษ์อุปถัมภ์ชัย พรรคเพื่อไทย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2001369.
View online Resources