ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดนครปฐม ที่ 154/2540 เรื่อง การจดทะเบียน (สหภาพแรงงานพนักงานไทยเซิ่งฟา)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดนครปฐม ที่ 154/2540 เรื่อง การจดทะเบียน (สหภาพแรงงานพนักงานไทยเซิ่งฟา). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/250109.
View online Resources