ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1721 (พ.ศ. 2549) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง สายที่ 552 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -สถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช เป็น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - คลองเตย และให้มีรายละเอียดเส้นทางแยกช่วงเพิ่มขึ้นอีก 1 ช่วง

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1721 (พ.ศ. 2549) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง สายที่ 552 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -สถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช เป็น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - คลองเตย และให้มีรายละเอียดเส้นทางแยกช่วงเพิ่มขึ้นอีก 1 ช่วง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/221046.
View online Resources