ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ [กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม : นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ [กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม : นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/589348.
View online Resources