ศาลจังหวัดสงขลาส่งความเห็นของคู่ความซึ่งโต้แย้งว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ เพื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). ศาลจังหวัดสงขลาส่งความเห็นของคู่ความซึ่งโต้แย้งว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ เพื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/37578.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล