ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6333 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไถกระทะพ่วงรถแทรกเตอร์และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไถกระทะแบบพ่วงสามจุด

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6333 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไถกระทะพ่วงรถแทรกเตอร์และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไถกระทะแบบพ่วงสามจุด. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/594278.
View online Resources