ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินปาย เป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2559

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2016). ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินปาย เป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2559. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/481257.
View online Resources