ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำบูร์กินาฟาโซ (โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง นายสายหยุด นกน้อย ให้ดำรงอีกตำแหน่ง)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำบูร์กินาฟาโซ (โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง นายสายหยุด นกน้อย ให้ดำรงอีกตำแหน่ง). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/258574.
View online Resources