พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่สร้างทางหลวงจังหวัดสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (อ.ด่านขุนทด)-บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 (อ.บำเหน็จณรงค์) พ.ศ.2526

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1983). พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่สร้างทางหลวงจังหวัดสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (อ.ด่านขุนทด)-บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 (อ.บำเหน็จณรงค์) พ.ศ.2526. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/30412.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล