พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน โดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2531

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1988). พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน โดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2531. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/31091.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล