ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำจังหวัดเชียงใหม่ [นายพีเทอร์ อัลเบิร์ต นิคอลัส ฟาน ลู]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำจังหวัดเชียงใหม่ [นายพีเทอร์ อัลเบิร์ต นิคอลัส ฟาน ลู]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/154979.
View online Resources