ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิอำมาตย์พิทยานุสรณ์มูลนิธิ"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิอำมาตย์พิทยานุสรณ์มูลนิธิ". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/128323.
View online Resources