ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1570 (พ.ศ. 2548) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 3 จำนวน 2 เส้นทาง

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1570 (พ.ศ. 2548) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 3 จำนวน 2 เส้นทาง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/207198.
View online Resources