ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดของสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้าหรือส่งออก

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดของสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้าหรือส่งออก. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/231473.
View online Resources