ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดบริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลู่ และป่าแม่แป๋น ในท้องที่ตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ให้เป็นวนอุทยาน พ.ศ. 2563

ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดบริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลู่ และป่าแม่แป๋น ในท้องที่ตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ให้เป็นวนอุทยาน พ.ศ. 2563. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/572852.
View online Resources