ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกู้เงินภายใต้ Euro Commercial Paper หรือ ECP Programme ของกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 5 ให้แก่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลอ้างอิง
(2017). ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกู้เงินภายใต้ Euro Commercial Paper หรือ ECP Programme ของกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 5 ให้แก่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/536865.
View online Resources