กทช. โทรคมนาคม...เพื่อคนไทย รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2552 คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)

ข้อมูลอ้างอิง
(2010). กทช. โทรคมนาคม...เพื่อคนไทย รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2552 คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/325489.
View online Resources