ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. 2561

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. 2561. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/545011.
View online Resources