ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนกลาง ที่ 23/2563 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงานพนักงานซันซุย]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนกลาง ที่ 23/2563 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงานพนักงานซันซุย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/577589.
View online Resources