กฎกระทรวง กำหนดให้ทางน้ำชลประทานลำปลายมาศ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. 2545

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2002). กฎกระทรวง กำหนดให้ทางน้ำชลประทานลำปลายมาศ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. 2545. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/249167.
View online Resources