ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนกลาง ที่ 15/2541 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน "สหภาพแรงงานน่ำก๊ก"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนกลาง ที่ 15/2541 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน "สหภาพแรงงานน่ำก๊ก". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/271003.
View online Resources