พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการสนับสนุนระบบเชื่อมโยงข้อมูลผลงานวิจ้ยข้ามหน่วยงาน ของ 11 หน่วยงาน และพิธีเปิดเว็บไซต์ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสสภา

ข้อมูลอ้างอิง
(2011). พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการสนับสนุนระบบเชื่อมโยงข้อมูลผลงานวิจ้ยข้ามหน่วยงาน ของ 11 หน่วยงาน และพิธีเปิดเว็บไซต์ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/386757.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล