ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 18)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1990). ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 18). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/119255.
View online Resources