ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง ประทานบัตรสิ้นอายุ (ประทานบัตรที่ 9050/12264 ของบริษัท เหมืองแร่แหลมพิชัย จำกัด เหมืองแร่ดีบุก)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง ประทานบัตรสิ้นอายุ (ประทานบัตรที่ 9050/12264 ของบริษัท เหมืองแร่แหลมพิชัย จำกัด เหมืองแร่ดีบุก). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/92768.
View online Resources