พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546

dc.contributor.orgUnitกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์TH
dc.date.accessioned2012-06-08T08:10:03Z
dc.date.available2012-06-08T08:10:03Z
dc.date.issued2004TH
dc.description.tableofcontentsปกหน้า คำนำ สารบัญ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๑ คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก หมวด ๒ การปฏิบัติต่อเด็ก หมวด ๓ การสงเคราะห์เด็ก หมวด ๔ การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก หมวด ๕ ผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก หมวด ๖ สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู หมวด ๗ การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หมวด ๘ กองทุนคุ้มครองเด็ก หมวด ๙ บทกำหนดโทษ บทเฉพาะกาล พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๑ แนวการจัดสวัสดิการสังคม หมวด ๒ คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ หมวด ๓ คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด หมวด ๔ กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม หมวด ๕ องค์กรสาธารณประโยชน์ บทเฉพาะกาล ปกหลัง
dc.format.extent83TH
dc.identifier47437.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/301757
dc.language.isothaTH
dc.publisherกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์TH
dc.titleพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546TH
dc.typeText
mods.genreสิ่งพิมพ์ทั่วไปTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2547
nalt.libBibNumber47437TH
nalt.publicationPlaceกรุงเทพฯTH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
47437.pdf
ขนาด:
918.55 KB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format
กลุ่มข้อมูล