ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การปรับลดวงเงินกู้สำหรับสัญญากู้ยืมเงิน (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การปรับลดวงเงินกู้สำหรับสัญญากู้ยืมเงิน (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/606406.
View online Resources