พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลทางเกวียน จังหวัดระยอง เป็นเทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอเมืองแกลง จังหวัด ระยอง พ.ศ. 2541

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลทางเกวียน จังหวัดระยอง เป็นเทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอเมืองแกลง จังหวัด ระยอง พ.ศ. 2541. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/34714.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล