ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างสามล้อ ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างสามล้อ ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/199495.
View online Resources