ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน เรื่อง ควบคุมตลาด พ.ศ. 2562

ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน เรื่อง ควบคุมตลาด พ.ศ. 2562. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/573011.
View online Resources