ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดสกลนคร เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิ ดร. พ.ส. พิมพ์มะสอน และ บมจ.บัตรกรุงไทย (เค ที ซี)"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดสกลนคร เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิ ดร. พ.ส. พิมพ์มะสอน และ บมจ.บัตรกรุงไทย (เค ที ซี)". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/155471.
View online Resources