กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 252 ร. เรื่อง ปัญหาการดูแลนักโทษในพื้นที่เรือนจำที่ไม่มีคุณภาพ [ของ นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล]

ข้อมูลอ้างอิง
(2021). กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 252 ร. เรื่อง ปัญหาการดูแลนักโทษในพื้นที่เรือนจำที่ไม่มีคุณภาพ [ของ นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/589525.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล