ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดภูเก็ต เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจกการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภท การเพาะเลี้ยงหอยทะเล พ.ศ. 2563

ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดภูเก็ต เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจกการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภท การเพาะเลี้ยงหอยทะเล พ.ศ. 2563. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/567394.
View online Resources