ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ผลการออกพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 17

ข้อมูลอ้างอิง
(2012). ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ผลการออกพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 17. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/326977.
View online Resources