กดกะซวงคมนาคม (ฉบับที่ 6) ออกดตามความไน พระราชกริสดีกาควบคุมยานพาหนะสาธารนะทางน้ำ ในภาวะคับขัน พุทธสักราช 2485

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1944). กดกะซวงคมนาคม (ฉบับที่ 6) ออกดตามความไน พระราชกริสดีกาควบคุมยานพาหนะสาธารนะทางน้ำ ในภาวะคับขัน พุทธสักราช 2485. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/241912.
View online Resources