ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด จังหวัดอุดรธานี ฉบับที่ 70 พ.ศ. 2540 เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาดจังหวัดอุดรธานี

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด จังหวัดอุดรธานี ฉบับที่ 70 พ.ศ. 2540 เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาดจังหวัดอุดรธานี. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/261184.
View online Resources