สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 11 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2022). สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 11 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/599933.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล