ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดปัตตานี เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "สมาคมนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดปัตตานี เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "สมาคมนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/251907.
View online Resources