ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร (ชั่วคราว) ว่าด้วยการห้ามรถทุกชนิดเดิน ในโครงการงานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินแรงต่ำ พ.ศ. 2559

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2016). ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร (ชั่วคราว) ว่าด้วยการห้ามรถทุกชนิดเดิน ในโครงการงานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินแรงต่ำ พ.ศ. 2559. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/510874.
View online Resources