ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ผลการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 19 งวดประมูลวันที่ 30 สิงหาคม 2560

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2017). ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ผลการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 19 งวดประมูลวันที่ 30 สิงหาคม 2560. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/533441.
View online Resources